Bolig-Job-ordningen

Regeringen har valgt at genindføre bolig-job-ordningen så det gælder hele 2013 og 2014.
Sommerhuse og fritidshuse er også en del af den nye aftale.

Formålet er at gøre det billigere for danskere at få udført service- og håndværksydelser omkring boligen.

Arbejdet skal give mere arbejde til danske firmaer, dog gælder ordningen også hvis du får udført arbejde af en privatperson

Læs mere om reglerne på SKAT’s hjemmeside her

Hvis du får udført af et firma skal du gemme fakturaen – hvis det udføres af en privatperson skal I udfylde følgende serviceerklæring

Hvem kan få tilskud?

Du skal være privatperson og ejer, lejer eller andelshaver af en bolig.

Hvad kan du få tilskud til?

Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter. Nu får du tilskud til både helårsbolig, fritids- og sommerhuse.

Arbejdet skal være udført og betalt i perioden fra d. 1. juni 2011 til og med 2012. Den nye periode dækker nu også hele 2013 og 2014.

Tilskud til fritids- og sommerhuse gælder fra 22 april 2013 og frem, da dette er en ny mulighed.

Du kan få tilskud til følgende serviceydelser:

Rengøring & havearbejde

  • Støvsugning, gulvvask og boning
  • Aftørring i boligen
  • Rengøring af toilet og bad
  • Opvask i forbindelse med anden rengøring
  • Vask af tæpper, persienner og gardiner
  • Vinduespudsning
  • Almindelig havearbejde og snerydning

Hvor meget kan du få i tilskud?

Bolig Job tilskuddet gives i form af et fradrag i din skat(årsopgørelse). Fradraget har en derfor en skatteværdi på ca. 33 %, hvilket betyder at når du bestiller lønarbejde for kr. 300 får du kr. 100 tilbage i tilskud, i form af mindre betalt skat pga. fradraget.

Der gives maksimalt et fradrag kr. 15.000 pr. person i hustanden. Dette betyder at en hustand med 2 voksne maksimalt kan få et tilskud på kr. 10.000 hvis de har fået udført lønarbejde for kr. 30.000 eller derover.

Fradraget beregnes ud fra pr. person der bor i husstanden over 18 år, hvilket vil sige at hjemmeboende børn over 18 år selvfølgelig også giver fradrag på kr. 15.000.

Hvordan får du dit tilskud?

Forpligtigelsen til at indberette det udførte arbejde ligger hos køberen af ydelsen.  Du som kunde taster lønudgiften af arbejdet på skats hjemmeside og herefter føres dette automatisk på din selvangivelse som et fradrag og føres endvidere også på leverandørens (håndværkeren, rengøringsfirmaets eller privatpersonens) selvangivelse som indtægt.

De oplysninger du skal bruge til at taste ind på skats hjemmeside står normalt altid på den faktura du modtager for arbejdet. Du skal bruge navn, adresse og CVR nr. (CPR nr., hvis det er en privatperson), angivelse af hvilket arbejde der er udført og opdeling af hvad der er lønudgifter og materialeudgifter.

Reglerne udarbejdes stadig og vi vil derfor løbende rette i ovenstående.